Uputstvo – vezivanje balona na držač

Naduvajte balon Provucite vrat balona kroz trougao na štapiću Okrenite vrat balona oko štapića tako da bude zategnuto, a kraj vrata da se nalazi blizu trougla Provucite vrat kroz isečak na štapiću i tako da se nalazi unutar “čaše”. Gotovo

Detalji