1. Naduvajte balon
  2. Provucite vrat balona kroz trougao na štapiću
  3. Okrenite vrat balona oko štapića tako da bude zategnuto, a kraj vrata da se nalazi blizu trougla
  4. Provucite vrat kroz isečak na štapiću i tako da se nalazi unutar “čaše”.
  5. Gotovo