Za duvanje balona helijumom, neophodno je prvo odrediti količinu helijuma, na osnovu broja i veličine balona. U nastavku teksta možete videti tehničke specifikacije balona za duvanje helijumom i neke od primera na osnovu najčešćih veličina helijum boca, kako biste odredili količinu helijuma koja je vama potrebna.

U tabeli na slici, prikazani su detalji o balonima (prečnik, zapremina) kao i prosečan broj balona koji se može naduvati helijumom kapaciteta 8m³ (8 000L). U poslednjoj koloni je prikazano prosečno vreme lebdenja balona naduvanog helijumom (kliknite na tabelu za uvećani prikaz).

tehnicke informacje za helijum balone
 slika 1: tehničke informacje za helijum balone

Najčešći kapaciteti helijum boca koje se mogu naći u prodaji su od 50, 20 i 10L. Na slici je prikazan broj balona koji se može naduvati helijum bocama ovih kapaciteta.

Na primer, bocom kapaciteta 50L se može naduvati 1250 balona od 9 inča, 625 balona od 12 inča i 600 folija balona od 18 inča.