Na slikama su prikazane fabričke oznake boja balona (kliknite na sliku za veći prikaz)…